HOT Corporate - шаблон joomla Окна

IDEOVÝ A UMĚLECKÝ PROFIL SBORU

     
 

Čtrnáct mužů se sešlo a domluvilo, že se napříště budou společně věnovat

krásné a ušlechtilé zálibě,mužskému sborovému zpěvu.

 Svůj společný záměr, mužský pěvecký sbor, nazvali VOCATUS ECUMENICUS.

SBORMISTR

OLDŘICH RŮŽIČKA

I. TENOR

MIROSLAV ONDRUCH,  VRATISLAV JINDRA

II. TENOR

TOMÁŠ JIRKŮ,  PAVEL SVOBODA,  JAN VOGL

I. BAS

MIROSLAV KADEŘÁVEK,  STANISLAV SEVERA,  JAN HUBERT,  PETR JELÍNEK

II. BAS

ČESTMÍR SVOBODA,  LEOŠ BUDIG,  JOSEF BUDIG,  MICHAL BUDIG

 

 

 

 

 

 

 
     

 

     
 

VYSVĚTLENÍ NÁZVU:

Velice dávno, v dobách Peloponéské války mezi Spartou a Aténami (431-404 př. Kr.), chtěli Sparťané před jednou z bitev s Atéňany vědět, jaké bude jejich válečné tažení. Na jejich dotaz jim věštírna v Delfách odpověděla toto: Vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Volněji z latiny: Vzýván nebo nevzýván, Bůh bude přítomen. VOCATUS, to si vybral tento sbor jako první část svého jména, protože VOCATUS znamená také toho, kdo byl povolán a pověřen nějakým konkrétním úkolem. Zcela věcně a odpovědně, v uvedených souvislostech, se soubor od začátku cítí povolán a pověřen dobrým zpěvem šířit radost, lásku a dobrou naději. A svým zpěvem také – ve vší bohaté a druhové rozmanitosti – oslavovat Boha za vše, co nám dává! A ECUMENICUS znamená, že sbor je společenstvím všech křesťanů bez rozdílu vyznání.

 Mužský pěvecký sbor, ve své dnešní podobě, se současným ideovým a uměleckým zaměřením, datuje počátek své činnosti do září r. 2012, kdy navázal, po dvouleté odmlce, na dřívější působení mužského pěveckého sboru VOCATUS ECUMENSIS, založeného v roce 2006. Současný sbor je klasickým pěveckým tělesem a navazuje na tradici mužských sborů, které v tomto regionu v minulosti působily.

Sbormistrem, uměleckým vedoucím i dirigentem sboru v jedné osobě je Oldřich Růžička.

Repertoár sboru tvoří převážněklasické a duchovní skladby, lidové písně a spirituály.

Sbor v letech 2012 - 2016 uskutečnil 43 koncertních vystoupení. Vystupoval na koncertech, při různých slavnostních příležitostech, jak v regionu kraje Vysočiny, tak i v krajích sousedních, např.:

  • byl pozván k zahájení Národní zemědělské výstavy v Brně 2013,
  • účastní se významných církevních obřadů a Bohoslužeb v místě i okolí – chrám Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,
  • účastní se různých sborových setkání a festivalů - přehlídka sborů v Jihlavě 2014,
  • účastní se významných společenských aktivit - Národní slavnost na Růžovém paloučku 2015,
  • zahajovací koncert na Noci kostelů v Litomyšli 2016 ...

Pěvecký sbor je v regionu kraje Vysočiny a Českomoravského pomezí ojedinělým tělesem. Síla mužných hlasů a originální provedení skladeb nabízí návštěvníkům všech vystoupení sboru nevšední hudební zážitek.